Jeg gir med dette mitt samtykke til at MS Branding A / S behandler min personlige informasjon med det formål å sende meg varer jeg har bestilt og administrere profilen min på sony.upgrader.dk.

I den grad jeg uttrykkelig har akseptert dette, har MS Branding A / S også rett til å bruke informasjonen min i forbindelse med utsendelse av spesialtilbud og informasjon om arrangementer knyttet til sony.upgrader.dk.

Du kan når som helst tilbakekalle samtykket ditt ved å kontakte oss på support på mailto: support+SONY@upgrader.club